Onze organisatie

Cultuur verbindt. In een wereld van sociale media ,waarin meningen de boventoon voeren, willen wij door middel van cultuur mensen beroeren, laten luisteren, elkaars wereld laten zien en in de spiegel laten kijken. Door elkaars drijfveren te kennen, gaan we elkaar ook beter begrijpen. 

Stichting Cement richt zich hierbij op het samenbrengen van boer en burger en boer en natuur. Niet door hoogdravende woorden en ingewikkelde culturele hoogstandjes, maar juist door te prikkelen. Dat willen we doen met veelzijdige voorstellingen samen met de mensen van het platteland en uit de dorpen. Hen willen we betrekken bij de uitvoeringen om op die manier een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Tegelijk laten we mensen zien, hoeveel creativiteit er vrijkomt als je met elkaar een voorstelling gaat maken. 

Stichting Cement is opgericht om verschillende werelden samen te brengen en samen te binden. Met elkaar kijken hoe je  het cement van de samenleving kunt zijn. 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Cement bestaat uit de volgende 3 leden:

Voorzitter - Clara van Ravenhorst
Secretaris - Henk van Woudenberg
Penningmeester - Marcel de Bruijn

Organisatie

Naast het bestuur is er een actieve groep vrijwilligers betrokken bij de organisatie van dit eenmalige evenement. Wij zijn blij met de hulp en betrokkenheid van al deze mensen bij het vinden van sponsoren, de marketing en communicatie en de praktische en uitvoerende organisatie. Wil jij ook vrijwilliger worden en ons ondersteunen op één van de uitvoeringsavonden of tijdens de op- en afbouw van het event? Dat kan! Neem contact met ons op via secretaris@stichtingcement.nl


ANBI 

Stichting Cement is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan Stichting Cement worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 


Onze missie
Hier kunt u ons beleidsplan vinden.